เรียนขับรถ+สอบใบขับขี่

หลักสูตรการสอนขับรถยนต์ พร้อมสอบใบขับขี่ที่โรงเรียน

ภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง

       คุณสมบัติ...ผู้เรียนขับรถยนต์ 
 ผู้เรียนขับรถยนต์ต้องมีอายุ 18 ปีบริบรูณ์
 ผู้เรียนขับรถยนต์ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด
 ผู้เรียนขับรถยนต์ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ชัดว่าไม่สามารถขับรถได้
 ผู้เรียนขับรถยนต์ไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อนหรือเคยมีและขาดต่ออายุเกิน 3 ปี

       เอกสารในการสมัครเรียนขับรถ
   ผู้เรียนขับรถยนต์ต้องนำบัตรประชาชนมาทุกครั้งที่เรียนขับรถ
   รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
   ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)สำหรับขอรับใบอนุญาติขับรถ

 

แผน 1 (4วันจบ)  มาตรฐาน
วันที่ 1 ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง
วันที่ 2 ภาคปฏิบัติ 4 ชั่วโมง
วันที่ 3 ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง
วันที่ 4 ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง+สอบ

เรียนได้ทุกคนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน 
ค่าธรรมเนียมการเรียน 6,000 บาท

แผน 2 (3วันจบ)  เร่งรัด
วันที่ 1 ภาคปฏิบัติ 5 ชั่วโมง
วันที่ 2 ภาคปฏิบัติ 5 ชั่วโมง
วันที่ 3 ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง+สอบ

มีพื้นฐานหรือขับเป็นอยู่แล้วหรือไม่ค่อยมีเวลา 
ค่าธรรมเนียมการเรียน 6,000 บาท

แผน 3 (2วันจบ)    เน้นสอบ
วันที่ 1 ภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง
วันที่ 2 ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง+สอบ

ขับรถเป็นอยู่แล้วเน้นสอบ
ค่าธรรมเนียมการเรียน 4,500 บาท
Powered by MakeWebEasy.com